Fakulteta za naravoslovje

Nanomateriali

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA08

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 20 ur
  • Vaje: 10 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni