Fakulteta za naravoslovje

Materiali in tehnologije

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA09

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 25 ur
  • Seminar: 5 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni