Fakulteta za naravoslovje

Projektno delo

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA11

Letnik: 2

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Vaje: 270 ur

Vrsta predmeta: obvezni