Fakulteta za naravoslovje

Biomateriali

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA13

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 20 ur
  • Seminar: 15 ur

Vrsta predmeta: izbirni