Fakulteta za naravoslovje

Magnetizem in superprevodnost

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: (2FTS12)

Letnik: 1

Semester: 2

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni