Fakulteta za naravoslovje

Nanoelektronika

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Cilji in kompetence

Osvojitev osnovnih pojmov s področja elektronskih procesov v nanostrukturah

samostojno zbiranje literature in priprava seminarja s področja nanostruktur.

Vsebina

 • Polprevodniške heterostrukture

 • Posebni primeri kvantnih jam

 • Tunelski transport

 • Dvodimenzionalni plin elektronov

 • Optične lastnosti kvantnih jam

 • Kvantne pike in kvantne žice

 • Enoelektronski tranzistor

 • Izdelava elektronskih nanostruktur

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • s področja polprevodniških heterostruktur in posebnih kvantnih jam

 • s področja nizkodimenzionalnih elektronskih struktur

 • Temeljna literatura in viri

  1. J. H. Davies, The Physics of low-dimensional semiconductors, Cambridge (1998).

  Načini ocenjevanja

  seminar, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Gvido Bratina je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane objave:

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics, ISSN 1566-1199, 2015, vol. 27, str. 221-226, ilustr., doi: 10.1016/j.orgel.2015.09.004. [COBISS.SI-ID 4056059]

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2014, vol. 69, str. 162-168, doi: 10.1016/j.carbon.2013.12.002. [COBISS.SI-ID 2987003]

  3. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, SCHLIERF, Andrea, EL GEMAYEL, Mirella, SAMORÌ, Paolo, PALERMO, Vincenzo, BRATINA, Gvido. Graphene-induced enhancement of n-type mobility in perylenediimide thin films. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2014, vol. 118, no. 43, str. 24819-24826, doi: 10.1021/jp505463v. [COBISS.SI-ID 3614971]

  4. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir, ISSN 0743-7463, 2014, vol. 30, no. 39, str. 11681-11688, doi: 10.1021/la502970q. [COBISS.SI-ID 3574011]

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry, ISSN 1755-4330. [Print ed.], 2012, vol. 4, no. 8, str. 675-679, doi: 10.1038/nchem.1384. [COBISS.SI-ID 2411003]

  Univerzitetna koda predmeta: (2FTS10)

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji