Fakulteta za podiplomski študij

pridr. prof. dr. Šebela Stanka

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 700 19 49
Elektronski naslov: sebela@zrc-sazu.si
Organizacija: Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna