Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Mihevc Andrej

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 700 19 16
Elektronski naslov: mihevc@zrc-sazu.si
Organizacija: Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna