Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Milharčič Hladnik Mirjam

Soba: 79
Telefon: 05 3315 237
Interni telefon: 237
Elektronski naslov: mirjam.milharcic.hladnik@ung.si, hladnik@zrc-sazu.si
Organizacija: ZRC SAZU