Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Lisjak Darja

Soba: P-6 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 521
Interni telefon: 521
Elektronski naslov: darja.lisjak@ijs.si
Organizacija: Institut Jožef Stefan