Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Bovcon Narvika

Soba: 79
Telefon: 05 3315 237
Interni telefon: 237
Elektronski naslov: narvika.bovcon@fri.uni-lj.si
Organizacija: Fakulteta za računalništvo in informatiko UL