Fakulteta za podiplomski študij

doc. dr. Jerman Ivan

Soba: N-9 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 521
Interni telefon: 521
Elektronski naslov: ivan.jerman@ki.si
Organizacija: Kemijski inštitut