Fakulteta za podiplomski študij

doc. dr. Nemevšek Miha

Soba: N-9 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 521
Interni telefon: 521
Elektronski naslov: miha.nemevsek@ijs.si
Organizacija: Institut Jožef Stefan