Fakulteta za podiplomski študij

prof. dr. Mavri Janez

Soba: N-9 Kampus Ajdovščina
Telefon: 05 3653 521
Interni telefon: 521
Elektronski naslov: janez.mavri@ki.si
Organizacija: Kemijski inštitut