Fakulteta za podiplomski študij

Študij

Študijski programi

Znanosti o okolju III. stopnja

Študijsko področje: Znanosti o okolju
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktor znanosti / doktorica znanosti

Opis programa in predmetnik

Fizika III. stopnja

Študijsko področje: vede o neživi naravi, naravoslovno-matematične vede
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti

Opis programa in predmetnik

Kognitivne znanosti jezika III. stopnja

Študijsko področje: Kognitivne znanosti jezika, formalno jezikoslovje, eksperimentalno jezikoslovje (jezikoslovje)
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktor/doktorica znanosti

Opis programa in predmetnik

Krasoslovje III. stopnja

Študijsko področje: Kraško površje in podzemlje, kras v Sloveniji in po svetu
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti

Opis programa in predmetnik

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine III. stopnja

Študijsko področje: tehnično-arhitekturna in ekonomsko-pravna znanja na področju varstva kulturne in krajinske dediščine
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti

Opis programa in predmetnik

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (Enoletni program za izpopolnjevanje)

Študijsko področje: tehnično-arhitekturna in ekonomsko-pravna znanja na področju varstva kulturne in krajinske dediščine
Ime listine: /
Strokovni naslov: /

Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja

Študijsko področje: molekularna genetika in biotehnologija
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktor/doktorica znanosti

Opis programa in predmetnik

Humanistika III. stopnja

Študijsko področje: literarne vede, migracije in medkulturni odnosi, zgodovina
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naslov: doktor/doktorica znanosti

Opis programa in predmetnik

Določila Znanstvenega sveta programa Humanistika in datumi zasedanj v letu 2017

Informacije za študente

Kontakti

Tajništvo fakultete
Predavatelji na FPŠ
Podporne službe

Univerzitetna knjižnica

Publikacije, revije, elektronski viri, bibliografij, raziskovalne, dipomske, magistrske in doktorske naloge …
Beri naprej

Formalni postopki pri prijavljanju in zagovoru disertacije

Doktorske disertacije

Zagovori doktorskih disertacij

Urniki

Akademski koledar

Pravila

Pravila študija na fakulteti
Akti in pravilniki univerze

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem.
Beri naprej