Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v kozmologiji

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente soočiti z najaktualnejšimi izbranimi znanstveno-raziskovalnimi temami s področja kozmologije. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Izbrana poglavja bodo pokrivala splošno razširjene kozmološke teorije:

 • mehanizem velikega poka
 • termodinamika začetnih faz nastanka vesolja
 • razumevanje mikrovalovnega ozadja
 • nukleosinteza in bariosinteza
 • formacija velikih struktur in galaksij
 • izbruhi gama žarkov
 • sodobne teme, kot so npr. temna snov in temna energija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Cilj predmeta je študente soočiti z najaktualnejšimi izbranimi znanstveno-raziskovalnimi temami s področja kozmologije. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Temeljna literatura in viri

 • Peter Hoyng, Relativistic Astrophysics and Cosmology, Springer, 2010
 • Wolfgang Rindler, Relativity: Special, General, and Cosmological, Oxford University Press, 2006

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga

Reference nosilca

Izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

1. BANKS, Tom, DABHOLKAR, Atish, DOUGLAS, Michael R., O’LOUGHLIN, Martin John. Are horned particles the end point of Hawking evaporation?. Phys. Rev. D, 1992, no. 10, vol. 45, str. 3607-3616. [COBISS.SI-ID 645115]

2. BANKS, Tom, O’LOUGHLIN, Martin. Two-dimensional quantum gravity in Minkowski space. Nucl. phys, Sect. B. [Print ed.], 1991, vol. 362, str. 649-664. [COBISS.SI-ID 2658555]

3. BLAU, Matthias, O’LOUGHLIN, Martin John, PAPADOPOULOS, George, TSEYTLIN, Arkady A. Solvable models of strings in homogeneous plane-wave backgrounds. Nucl. phys, Sect. B. [Print ed.], 2003, vol. 673, str. 57-97. [COBISS.SI-ID 612603]

4. BLAU, Matthias, O’LOUGHLIN, Martin John. Homogeneous plane waves. Nucl. phys, Sect. B. [Print ed.], 2003, vol. 654, str. 135-176. [COBISS.SI-ID 612347]

5. BLAU, Matthias, O’LOUGHLIN, Martin John. Multiple M2-branes and plane waves. J. high energy phys., 2008, vol. 9/112, 12 str. [COBISS.SI-ID 949243]

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi13

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja