Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v kozmologiji

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študente soočiti z najaktualnejšimi izbranimi znanstveno-raziskovalnimi temami s področja kozmologije. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Izbrana poglavja bodo pokrivala splošno razširjene kozmološke teorije:

  • mehanizem velikega poka
  • termodinamika začetnih faz nastanka vesolja
  • razumevanje mikrovalovnega ozadja
  • nukleosinteza in bariosinteza
  • formacija velikih struktur in galaksij
  • izbruhi gama žarkov
  • sodobne teme, kot so npr. temna snov in temna energija

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti bodo osvojili koncepte sodobne kozmologije, kot so: termalna zgodovina vesolja in kozmološke perturbacije.

Temeljna literatura in viri

1. Peter Hoyng, Relativistic Astrophysics and Cosmology, Springer, 2010

2. Wolfgang Rindler, Relativity: Special, General, and Cosmological, Oxford University Press, 2006

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga (100%)

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

1. ‘Search for γ-ray emission from dark matter particle interactions from Andromeda and Triangulum Galaxies with the Fermi Large Area Telescope’, Eckner et al., Phys. Rev. D 99 (2019) 12, 123027, e-Print: 1904.10977 [astro-ph.HE]

2. ‘Unresolved Gamma-Ray Sky through its Angular Power Spectrum’, Fermi-LAT collaboration (including GZ), Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 24, 241101, e-Print:1812.02079 [astro-ph.HE]

3. ‘A gamma-ray determination of the Universe’s star formation history’, Fermi-LAT collaboration (including GZ), Science 362 (2018) 6418, 1031-1034, e-Print:1812.01031 [astro-ph.HE]

4. ‘Extragalactic gamma-ray signal from dark matter annihilation: an appraisal’, Sefusatti et al. (including GZ), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 441 (2014) 3, 1861-1878, e-Print: 1401.2117 [astro-ph.CO]

5.’Extragalactic gamma-ray signal from Dark Matter annihilation: a power spectrum based computation’, Serpico et al.(including GZ), Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 421 (2012), e-Print:1109.0095 [astro-ph.CO]

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi13

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja