Fakulteta za podiplomski študij

Fizika atmosfere

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi fizikalnimi procesi v ozračju in njihovim vplivom na vreme oziroma podnebje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebina predavanja zajema pregled osnovnih poglavij fizike ozračja, kar vključuje:

 • sestava in struktura atmosfere

 • termodinamika atmosfere

  - zakoni termodinamike

  - vodna para v zraku

  - stabilnost ozračja

 • mikrofizika oblakov

  - vloga kondenzacijskih jeder

  - tvorba oblakov in padavin

  - električni pojavi ob nevihtah

 • sevanje in atmosfera

  - spekter sevanja

  - sevanje črnega telesa

  - sipanje, absorpcija in emisija

  - rehod sevanja skozi ozračje

  - sevalna bilanca na vrhu ozračja

 • dinamika atmosfere

  - kinematika zračnih tokov

  - dinamika zračnih tokov

  - osnovni sistem enačb

  - kroženje ozračja

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo svoja predhodnja znanja o termodinamiki, sevanju in dinamiki uporabili pri proučevanju fizikalnih lastnosti ozračja in njihovega vpliva na vreme in podnebje.

  Temeljna literatura in viri

  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition

  Dodatno

  • D. G. Andrewa, 2000. Introduction to Atmospheric Physics (Chapters 1, 2, 3, 4, 5), Cambridge University Press, 1st edition
  • J. Houghton, 2002. The Physics of Atmospheres (Chapters, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), Cambridge University Press, 1st edition
  • M. L. Salby, 1996. Fundamentals of Atmospheric Physics (All Chapters), Elsevier / Academic Press, 1st edition

  Načini ocenjevanja

  Ocena seminarskega dela (50%), ustni izpit (50%)

  Reference nosilca

  Docent za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici.

  1.GAO, Fei, VEBERIČ, Darko, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, HUA, Dengxin. Performance improvement of long-range scanning Mie lidar for the retrieval of atmospheric extinction. V: SUN, Wenbo (ur.). /International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing : (ISALSaRS’11)/, (Journal of quantitative spectroscopy & radiative transfer, ISSN 0022-4073, vol. 122). Oxford: Pergamon, 2013, vol. 122, str. 72-78, doi: 10.1016/j.jqsrt.2012.11.027

  [COBISS.SI-ID2677499]

  2. HE, Tingyao, STANIČ, Samo, GAO, Fei, BERGANT, Klemen, VEBERIČ, Darko, SONG, Xiaoquan, DOLŽAN, Aleš. Tracking of urban aerosols using combined LIDAR-based remote sensing and ground-based measurements. /Atmospheric measurement techniques/, ISSN 1867-1381, 2012, vol. 5, no.

  5, str. 891-900, doi: 10.5194/amt-5-891-2012

  . [COBISS.SI-ID 2230267]

  3. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to

  Slovenia. /Biogeosciences/, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011 . [COBISS.SI-ID 1977339]

  4.GAO, Fei, BERGANT, Klemen, FILIPČIČ, Andrej, FORTE, Biagio, HUA, Dengxin, SONG, Xiaoquan, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Marko. Observations of the atmospheric boundary layer across the land-sea transition zone using a scanning Mie lidar. V: SUN, Wenbo (ur.).

  /International Symposium on Atmospheric Light Scattering and Remote Sensing (ISALSaRS’09)/, (Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, ISSN 0022-4073, vol. 112, no. 2). Oxford; New York:

  Pergamon Press, 2010, vol. 112, no. 2, str. 182-188, doi: 10.1016/j.jqsrt.2010.04.001 . [COBISS.SI-ID 1619451]

  5. BERGANT, Klemen, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, TRDAN, Stanislav. Uncertainties in modelling of climate change impact in future : an example of onion thrips (Thrips tabaci Lindeman) in Slovenia. V:

  DEBELJAK, Marko (ur.), DŽEROSKI, Sašo (ur.), ŽENKO, Bernard (ur.). /Selected papers from the Fourth European Conference on Ecological Modelling, September 27-October 1, 2004, Bled, Slovenia/, (Ecological

  modelling, ISSN 0304-3800, vol. 194, issues 1-3, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 194, no. 1-3, str. 244-255. [COBISS.SI-ID 4481913]

  Univerzitetna koda predmeta: 3FIi19

  Letnik: 1

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 210 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji, računske vaje, individualne ure s predavateljem