Fakulteta za podiplomski študij

Fizika atmosfere

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi fizikalnimi procesi v ozračju in njihovim vplivom na vreme oziroma podnebje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Vsebina predavanja zajema pregled osnovnih poglavij fizike ozračja, kar vključuje:

 • sestava in struktura atmosfere

 • termodinamika atmosfere

  - zakoni termodinamike

  - vodna para v zraku

  - stabilnost ozračja

 • mikrofizika oblakov

  - vloga kondenzacijskih jeder

  - tvorba oblakov in padavin

  - električni pojavi ob nevihtah

 • sevanje in atmosfera

  - spekter sevanja

  - sevanje črnega telesa

  - sipanje, absorpcija in emisija

  - rehod sevanja skozi ozračje

  - sevalna bilanca na vrhu ozračja

 • dinamika atmosfere

  - kinematika zračnih tokov

  - dinamika zračnih tokov

  - osnovni sistem enačb

  - kroženje ozračja

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo svoja predhodnja znanja o termodinamiki, sevanju in dinamiki uporabili pri proučevanju fizikalnih lastnosti ozračja in njihovega vpliva na vreme in podnebje.

  Temeljna literatura in viri

  • J. M. Wallace & P. V. Hobbs, Atmospheric Science – An Introductury Survey (Chapters 1, 3, 4, 6, 7), Elsevier / Academic Press, 2nd edition

  Dodatno

  • D. G. Andrewa, 2000. Introduction to Atmospheric Physics (Chapters 1, 2, 3, 4, 5), Cambridge University Press, 1st edition
  • J. Houghton, 2002. The Physics of Atmospheres (Chapters, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), Cambridge University Press, 1st edition
  • M. L. Salby, 1996. Fundamentals of Atmospheric Physics (All Chapters), Elsevier / Academic Press, 1st edition

  Načini ocenjevanja

  Ocena seminarskega dela (50%), ustni izpit (50%)

  Reference nosilca

  Pridruženi profesor za področje meteorologije na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija

  Univerzitetna koda predmeta: 3FIi19

  Letnik: 1

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 210 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji, računske vaje, individualne ure s predavateljem