Fakulteta za podiplomski študij

Sodobna astrofizika

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti spoznajo objekte in področja sodobnih astrofizikalnih raziskav: od nastanka, razvoja in končnih stanj zvezd do njihovega združevanja v večje sisteme, kot so galaksije in jate galaksij. Študenti bodo pridobili znanje na večih področjih sodobne astrofizike. Spoznali bodo nove in izboljšane standardne metode in principe astronomskih opazovanj ter napredek v teoretičnem modeliranju astrofizikalnih pojavov. Razvili bodo globje razumevanje različnih tipov astrofizikalnih objektov, ki so v središču sodobnih raziskav. S spoznavanjem odprtih vprašanj in sedanjih ter prihajajočih astrofizikalnih misij in projektov bodo dobili študenti vpogled v razvoj na različnih področjih astrofizikalnih raziskav, kar jim bo koristilo pri načrtovanju njihove bodoče znanstvene kariere.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

 • Nastanek in razvoj zvezd in planetarnih sistemov, osnove astrobiologije
 • Astrofizikalni tranzientni izvori in končna stanja zvezdnega razvoja; supernove,izbruhi sevanja gama, bele pritlikavke, pulzarji (magnetarji), črne luknje.
 • Galaksije skozi kozmični čas; nastanek, razvoj, dinamika, jate galaksij.
 • Sodobne astrofizikalne metode in instrumenti.
 • Pregled najpomembnejših sodobnih astrofizikalnih misij in projektov.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pridobili znanje na več področjih sodobne astrofizike. Spoznali bodo nove in izboljšane standardne metode in principe astronomskih opazovanj ter napredek v teoretičnem modeliranju astrofizikalnih pojavov. Razvili bodo globlje razumevanje različnih tipov astrofizikalnih objektov, ki so v središču sodobnih raziskav. S spoznavanjem odprtih vprašanj in sedanjih ter prihajajočih astrofizikalnih misij in projektov bodo dobili študenti vpogled v razvoj na različnih področjih astrofizikalnih raziskav, kar jim bo koristilo pri načrtovanju njihove bodoče znanstvene kariere.

Temeljna literatura in viri

 • R. Kippenhahn, A. Weigert: Stellar Structure and Evolution, Spinger Verlag, 1994.
 • Philip J. Armitage: Astrophysics of Planet Formation, Cambridge University Press, 2013.
 • I. Gilmour, M. A. Sephton: An Introduction to Astrobiology, Cambridge University Press, 2004.
 • Maurice H. P. M. van Putten, Amir Levinson: Relativistic Astrophysics of the Transient Universe, Cambridge University Press, 2012.
 • Malcolm S. Longair: Galaxy Formation, Springer, 2008.
 • C.R. Kitchin: Astrophysical Techniques, Institute of Physics Publishing, 2005.
 • Q George H. Rieke: Measuring the Universe, A Multiwavelength Perspective, Cambridge University Press, 2012.
 • Pregledni članki sodobnih astrofizikalnih misijah in projektih (npr. Swift, Kepler, Gaia, LSST, JWST idr.)

(Review papers on contemporary astrophysical missions and projects, e.g. Swift, Kepler, Gaia, LSST, JWST etc.)

Načini ocenjevanja

Preverjanje znanja poteka v obliki i) ustnega Izpita (50%), ii) ustne predstavitve individualneprojektne naloge (30%) in iii) sodelovanja v diskusiji (20%).

Reference nosilca

Assoc. Prof. Dr. Andreja Gomboc is active in research of gamma ray bursts, tidal distruption of stars by massive black holes, and modelling of a relativistic navigation satellite system. She has published 60 scientific papers in international refereed journals.

Izbrane objave:

  • K. Wiersema et al. (incl. A. Gomboc). Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A. Nature, 509: 201Q204, 2014.
  • A. Maselli et al. (incl. A. Gomboc). GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster. Science, 343: 48 51, 2014.
  • J. Japelj, et al. and A. Gomboc. Phenomenology of Reverse Shock Emission in the Optical Afterglows of GammaRay Bursts. The Astrophysical Journal, 785: Issue 2, article id. 84, 22 pp., 2014.
  • C. Mundell et al. (incl. A. Gomboc). Highly Ordered Magnetic Field from GRB 120308A. Nature, 504, 119 121, 2013.
  • A. Gomboc. Unveiling the secrets of gamma ray bursts. Contemporary-Physics 53: 339 355, 2012.
  • J. Japelj and A. Gomboc. Detectability of GRB Optical Afterglows with Gaia Satellite. Publications-ofthe-Astronomical-Society-of-the-Pacific, 123: 1034 1043, 2011.

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi27

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 12

Obseg:

 • Predavanja: 40 ur
 • Vaje: 20 ur
 • Samostojno delo: 300 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleščina/ slovenščina

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualne projektne naloge, vključno z branjem sodobne znanstvene literature in predstavitev rezultatov ostalim študentom v diskusiji pod vodstvom nosilca predmeta. • konzultacije • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih astrofizikalnih tem.