Fakulteta za podiplomski študij

Uvod v kognitivne znanosti

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

 • Pregled raziskovalnega področja kognitivnih znanosti
 • Poznavanje temeljnih vprašanj ter načina dela v umetni inteligenci
 • Poznavanje glavnih smeri razvoja umetne inteligence
 • Zmožnost kritičnega ovrednotenja raziskovalnega dela ter sposobnost predložitve nove smeri raziskovanja
 • Seznanjanje z osnovno literaturo

Pridoblene kompetence:

 • Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju kognitivnih znanosti
 • Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno

Vsebina

 • Ravni pojasnjevanja v kognitivni znanosti
 • Teorija računanja
 • Jezik kot okno v mišljenje
 • Integracija kot izziv
 • Modeli mentalne arhitekture
 • Modeli za obdelavo podatkov znotraj mišljenja
 • Obdelava informacij v nevronskih mrežah
 • Simbolni modeli
 • Izziv zavesti

Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje osnov kognitivnih znanosti

Temeljna literatura in viri

 • Alan D. Baddeley. Essentials of human memory, chapter 2 and 3. Cognitive psychology. Psychology Press, Hove, England, 1999.
 • Bermudez, Jose Luis. 2010. Cognitive Science: An introduction to the Science of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Patrick Colm Hogan. The Cambridge encyclopedia of the language sciences. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.
 • Richard K Larson and Kimiko Ryokai. Grammar as science. In Grammar as science, chapter Part II, pages 37-77. MIT Press, Cambridge, Mass., 2010.
 • H. C Longuet-Higgins. Mental processes: studies in cognitive science, volume 1 of Explorations in cognitive science. MIT Press, Cambridge, Mass., 1987.
 • David Marr. Vision: a computational investigation into the human representation and processing of visual informa-tion. W.H. Freeman, San Francisco, 1982.
 • Donald McBurney. How to think like a psychologist: critical thinking in psychology. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 1996d.
 • Osherson, Daniel N., Lila R. Gleitman and Mark Liberman (eds). 1995. An Invitation to cognitive science. Vol. 1: Language. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Osherson, Daniel N. and Edward E. Smith. 1995. An invitation to cognitive science. Vol. 3: Thinking. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Osherson, Daniel. N., Don Scarborough and Saul Sternberg (eds.) 1998. An invitation to cognitive science. Vol. 4: Methods, Models and Conceptual Issues. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Paul Thagard. Mind readings: introductory selections on cognitive science. MIT Press, Cambridge, Mass., 1998.
 • Alan M Turing. Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236):433{460, 1950.
 • Patrick Henry Winston. Arti_cial intelligence. Addison-Wesley, Reading, Mass., 2nd ed edition, 1984.

Načini ocenjevanja

 • Redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih (10%) • 1 ali 2 domače naloge (20%) • pisni izpit iz celotne snovi predmeta (70%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

1. STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. 2012. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 43, no. 4, str. 680-693.

2. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. 2009. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 40, no. 1, str. 176-185.

3. STEPANOV, Arthur, TSAI, Wei-Tien Dylan. 2008. Cartography and licensing of wh-adjuncts : a cross-linguistic perspective. Natural language and linguistic theory, ISSN 0167-806X, vol. 26, no. 3, str. 589-638.

4. STEPANOV, Arthur. 2007. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax, ISSN 1368-0005, vol. 10, no. 1, str. 80-126.

5. STEPANOV, Arthur. 2007. Morphological case and the inverse case filter. Linguistische Berichte, ISSN 0024-3930, hft. 211, str. 255-276.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ026

Letnik: 1

Semester: 1 ali 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo v okviru domačih nalog