Fakulteta za podiplomski študij

Analiza signalov za jezikoslovce

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj je študentom predstaviti osnovo analize signalov, da bi lahko lažje razumeli in interpretirali rezultate kvantitativnih meritev različnih tipov jezikovnih signalov v obliki časovnih serij, pri čemer bi se osredotočali na določene označevalce časovnih serij, za katere se je pokazalo, da imajo jezikovni pomen. Predmet študente pripravi za potencialno sodelovanje v eksperimentalnih raziskavah jezika, pri katerih se uporablja napredna tehnologija za slikanje možganov, kot so funkcionalna MRI, evocirani potenciali (EEG, MEG) itd.

Pridobljene kompetence:

 • Sposobnost interpretacije različnih analiz signalov, ki so pomembne za psiho- in nevrolingvistiko.
 • Zmožnost razumevanja in kritičnega ocenjevanja sodobne literature iz eksperimentalne psiholingvistike in nevroznanosti jezika.
 • Zmožnost kritičnega ocenjevanja rezultatov eksperimentalnih raziskav jezika ob hkratnem poznavanju zmožnosti in omejitev sodobnih metod analize jezikovnega signala.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje, Uvod v psiholingvistiko, Uvod v kognitivne znanosti

Vsebina

Predmet se bo osredotočil na vsaj dva od spodaj naštetih tipov analize signala:

 • analiza akustičnega signala (kot je potrebna za eksperimentalno fonetiko);
 • analiza elektrofiziološkega signala v elektroencefalogramu (EEG), zlasti v okviru paradigme evociranih potencialov (ERP) ;
 • analiza signalov v magnetnem encefalogramu (MEG);
 • analiza vizualno-prostorskih signalov, ki se uporablja v možganskem slikanju s funkcionalno magnetno resonanco (fMRI) za preučevanje jezika.

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje nevroloških označevalcev posebnih vrst jezikovnega obnašanja (povezanega s slovnico).

- Poznavanje specifičnih področij v eksperimentalnem jezikoslovju, ki se nanašajo na analizo signalov.

Temeljna literatura in viri

 • Tohyama M., and T. Koike. 1998. Fundamentals of Acoustic Signal Processing. Elsevier.
 • Allefeld, C., P. beim Graben und J. Kurths. 2008. Advanced Methods of Electrophysiological Signal Analysis and Symbol Grounding: Dynamical Systems Approaches to Language. Nova Science Publishers Inc.
 • Russell A. Poldrack, Jeanette A. Mumford und Thomas E. Nichols. 2011. Handbook of Functional MRI Data Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz znanstvenih revij v okviru nevrolingvistike in psiholingvistike)

Načini ocenjevanja

 • Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikovnih ved na Univerzi v Readingu.

Bibliografija:

1. Grindrod, P., Stoyanov, Z. V., Smith, G. M. and Saddy, J. D. (2013) Primary evolving networks and the comparative analysis of robust and fragile structures. Journal of Complex Networks. ISSN 2051-1329

2. Marinis, T. and Saddy, D. (2013) Parsing the passive: comparing children with Specific Language Impairment to sequential bilingual children. Language Acquisition, 20 (2). pp. 155-179. ISSN 1048-9223.

3. Salis, C. and Saddy, J. D. (2011) Comprehension of wh-questions in a case of mixed dementia. Journal of Neurolinguistics, 24 (2). pp. 456-462. ISSN 0911-6044.

4. Williams, N., Nasuto, S. and Saddy, D. (2011) Evaluation of empirical mode decomposition for event-related potential analysis. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2011. pp. 1-11. ISSN 1687-6180

5. Venkatesh, M., Edwards, S. and Saddy, D. (2011) Production and comprehension of English and Hindi in multilingual transcortical aphasia. Journal of Neurolinguistics. ISSN 0911-6044

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ034

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

 • prof. dr. James Douglas Saddy

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem