Fakulteta za podiplomski študij

Sodobne smeri v molekularni biologiji in biotehnologiji III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je posredovati znanje, podkrepljeno z zadnjimi dognanji na področju molekularne genetike, molekularne biologije in biotehnologije. Študenti imajo možnost, da sodelujejo z mednarodno ekipo znanstvenikov iz različnih disciplin.

Za izboljšanje kritične presoje študentov so organizirani debatni klubi, kjer podiplomski študenti proučujejo in diskutirajo izbrano znanstveno literaturo. Debatni klubi so razporejeni preko celega leta in jih vodijo znanstveniki iz različnih področij.

Študent lahko predlaga organizacijskemu odboru za podiplomski študij tudi seznam drugih seminarjev, ki jih želi obiskati.

Študent lahko tudi predlaga predstavitev znanstvenega članka v zvezi z njegovo/njeno raziskovalno temo

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • Seminarji iz različnih področji molekularne biologije, molekularne genetike, biomedicine in biotehnologije, ki jih izvajajo vrhunski mednarodno priznani strokovnjaki.
  • »Journal clubs« – debatni klubi, ki jih načeloma vodijo vodje raziskovalnih skupin.
  • Aktivna udeležba v znanstveni, kulturni in raziskovalni skupnosti.

Predvideni študijski rezultati

Študentje v 3. letniku že boljše razumejo trende v molekularni genetiki, biologiji in biotehnologiji. Študenti še naprej spoznavajo načine interaktivne in kritične znanstvene razprave. Pričakovano je, da bodo študenti med seminarji kritično sodelovali z vprašanji in diskusijo. Študenti lahko tudi sami organizirajo debatni klub in tako okrepijo svoje sposobnosti za diskusijo znanstvene literature s kolegi.

Temeljna literatura in viri

Izbrana literature, povezana z znanstvenimi seminarji in “Journal Clubs”.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predlaganih aktivnostih. 100%

Reference nosilca

Priznani vabljeni predavatelji in sodelavci za področje molekularne biologije na Univerzi v Novi Gorici in ICGEB.

Nosilec predmeta M. Giacca je profesor na Univerzi v Trstu.

Bibliografija:

1. Zecchin A, Pattarini L, Gutierrez MI, Mano M, Mai A, Valente S, Myers MP, Pantano S, Giacca M. 2014 Reversible acetylation regulates vascular endothelial growth factor receptor-2 activity. J Mol Cell Biol. 6(2):116-27.

2. Eulalio A, Mano M, Dal Ferro M, Zentilin L, Sinagra G, Zacchigna S, Giacca M. 2012 Functional screening identifies miRNAs inducing cardiac regeneration. Nature. 492(7429):376-81.

3. Lovric J, Mano M, Zentilin L, Eulalio A, Zacchigna S, Giacca M. 2012 Terminal differentiation of cardiac and skeletal myocytes induces permissivity to AAV transduction by relieving inhibition imposed by DNA damage response proteins. Mol Ther. 20(11):2087-97.

4. Maione F, Capano S, Regano D, Zentilin L, Giacca M, Casanovas O, Bussolino F, Serini G, Giraudo E. 2012 Semaphorin 3A overcomes cancer hypoxia and metastatic dissemination induced by antiangiogenic treatment in mice. J Clin Invest. 122(5):1832-48.

5. Giacca M, Baker AH. 2011 Heartening results: the CUPID gene therapy trial for heart failure. Mol Ther. 19(7):1181-2.

Univerzitetna koda predmeta: 8MG010

Letnik: 3

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 10

Obseg:

  • Predavanja: 75 ur
  • Samostojno delo: 225 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• aktivna udeležba na seminarjih • aktivna udeležba na debatnih klubih • predlog seminarskih tem ali dodatnih debatnih klubov • individualno delo, študij literature • sposobnost kritičnega povezovanja in interpretacije novih informacij in znanja.