Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz onesnaževanja ozračja

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Znanosti o okolju (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Podati študentom poglobljena znanja povezana z najsodobnejših raziskavami na področju problematike onesnaževanja ozračja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora imeti opravljene vse obveznosti iz prvega letnika.

Vsebina

Vsebine smiselno izbere študent v sodelovanju z mentorjem glede na področje svojega raziskovalnega dela. Vsebino potrdi znanstveni svet Podiplomskega študijskega programa Znanosti o okolju.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje virov onesnaženja, kemijskih procesov, ki potekajo v ozračju in posledic onesnaževanja ozračja. Samostojno obravnavanje problematike, vezane na problematiko onesnaževanja atmosfere.

Temeljna literatura in viri

Izbrani članki s področja onesnaževanja atmosfere (vsaj 20 člankov).

Načini ocenjevanja

  • Seminarska naloga 50% • Ustni izpit 50%

Reference nosilca

Redni profesor za področje kemije na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

LIU, Mingqiang, FRANKO, Mladen. Thermal lens spectrometry under excitation of a divergent pump beam. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 2014, vol. 115, issue 2, str. 269-277, ilustr., doi: 10.1007/s00340-013-5601-4. [COBISS.SI-ID 2827515], [JCR, SNIP, WoS]

LIU, Mingqiang, FRANKO, Mladen. Progress in thermal lens spectrometry and its applications in microscale analytical devices. Critical reviews in analytical chemistry, ISSN 1040-8347, 2014, vol. 44, no. 4, str. 328-353, doi: 10.1080/10408347.2013.869171. [COBISS.SI-ID 3340539], [JCR, SNIP, WoS]

JOVANOV, Pavle, GUZSVÁNY, Valeria (pisar), FRANKO, Mladen, LAZIĆ, Sanja, SAKAČ, Marijana, MILOVANOVIĆ, Ivan, NEDELJKOVIĆ, Nataša. Development of multiresidue DLLME and QuEChERS based LC-MS/MS method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey liqueur. Food research international, ISSN 0963-9969, 2014, vol. 55, str. 11-19, doi: 10.1016/j.foodres.2013.10.031. [COBISS.SI-ID 2931707], [JCR, SNIP, WoS]

LIU, Mingqiang, NOVAK, Uroš, PLAZL, Igor, FRANKO, Mladen. Optimization of a thermal lens microscope for detection in a microfluidic chip. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, 12 str., doi: 10.1007/s10765-013-1515-y. [COBISS.SI-ID 2895867], [JCR, SNIP, Scopus do 4. 6. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

TRAN, Chieu D., DURI, Simon, DELNERI, Ambra, FRANKO, Mladen. Chitosan-cellulose composite materials : preparation, characterization and application for removal of microcystin. Journal of hazardous materials, ISSN 0304-3894. [Print ed.], 2013, vol. 252/253, str. 355-366, doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.02.046. [COBISS.SI-ID 2702075], [JCR, SNIP, WoS]

Univerzitetna koda predmeta: 3OK007

Letnik: 2

Semester: 3-4

Nosilec predmeta:

ECTS: 10

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 240 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminar