Fakulteta za podiplomski študij

eUčenje (Covid)

Spoštovani doktorski študenti in študentke!

V prihodnje študijsko leto bomo šli v času, ki bo zaradi koronavirusa precej nepredvidljiv. Pripravljamo se na čim bolj urejeno in celovito izvajanje študijskega programa.
Vsem študentom, ki ob izrednih razmerah, oziroma iz drugih razlogov ne morejo prisostvovati pri izvedbi predvidenih organiziranih oblik študija (predavanja, seminarji) v predavalnici, je omogočeno spremljanje predavanj in seminarjev v živo na daljavo preko videokonferenčnega sistema, skupaj s študenti, ki so v predavalnici. Videokonferenčni sistem omogoča dvosmerno komunikacijo. Vsem študentom in študentkam je tudi omogočena redna komunikacija na daljavo z njihovimi mentorji in nosilci predmetov pri govorilnih urah in konzultacijah preko videokonferenčnega sistema. Vsem študentom in študentkam je omogočen dostop do e-učnih gradiv in nalog za doseganje predvidenih učnih izidov.
Tudi preverjanje znanja v obliki ustnih izpitov, zagovorov seminarjev ter zagovora disertacije je po potrebi omogočen na daljavo preko video-konferenčnega sistema.
Pri izvedbi učenja na daljavo bodo uporabljena enotna spletna orodja za e-učenje na UNG (virtualne učilnice v platformah MiTeam in Moodle ter dodatna videokonferenčna platforma Zoom), ki omogočajo dvosmerne interaktivne video povezave med učitelji in študenti ter dostop študentov do ustreznega multimedijskega učnega gradiva v virtualnih učilnicah.
Raziskovalno delo, laboratorijske vaje, terenske vaje, dostopanje do knjižničnih in arhivskih gradiv in podobno, kar ni mogoče izvesti na daljavo, bomo prilagajali trenutnemu epidemiološkemu stanju s prilagojeno dinamiko in režimom, skladno z veljavnimi ukrepi (zmanjšanje skupin prisotnih v laboratoriju, knjižnicah, arhivih, izvajanje preko daljšega časovnega obdobja, oziroma takrat ko bo mogoč dostop do raziskovalnih laboratorijev, raziskovalne opreme, knjižnic, arhivov oziroma lokacij za izvedbo predvidene dejavnosti) in ob zagotavljanju ustreznih zaščitnih ukrepov (distanca, zaščitne maske).
Vsi študenti bodo o urnikih in načinih izvedbe obveščeni pravočasno vnaprej. Vsa vprašanja glede izvedbe programa in uporabo spletnih orodij in aplikacij za e-učenje lahko študentje in študentke naslovijo na direktorja oz. direktorico doktorskega programa ali na tajništvo doktorskega programa.

Način izvajanja študija v študijskem letu 2020/2021