Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Praksa

Praktično usposabljanje poteka v 2. in 3. letniku študija vinogradništva in vinarstva 1. stopnje na fakulteti. Vsak študent mora opraviti 200 ur praktičnega usposabljanja/letnik, ki ga organizira koordinator praktičnega usposabljanja in njegov pomočnik ob sodelovanju mentorjev na mentorskih kmetijah, kleteh in drugih organizacijah z vinogradniško in vinarsko dejavnostjo.

kontaktna oseba za Praktično usposabljanje na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo

mag. Marko Lesica, univ.dipl. inž. živ. tehnol
Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Dvorec Lanthieri
Glavni trg 8
SI-5271 Vipava

Tel: 05 9099 707
E-mail: marko.lesica@ung.si