Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Študijski programi

Vinogradništvo in vinarstvo, I stopnja

Opis programa in predmetnik
Predavatelji na FVV

Vinogradništvo in vinarstvo, II stopnja

Opis programa in predmetnik
Predavatelji na FVV

Informacije za študente

Diplomske in magistrske naloge

Pravila in navodila za izdelavo dela in drugih pisnih izdelkov na FVV in seznam tem:

Diplomske naloge
Magistrske naloge

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Tutorstvo

Tutorstvo na FVV

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem. Beri naprej

Javna veljava

Na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo izvajamo javno veljavni visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo že od leta 2006. Program je akreditiran pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

V študijskem letu 2019/2020 smo pričeli z izvajanjem javno veljavnega študijskega programa II. stopnje Vinogradništva in vinarstva, ki je tudi akreditiran pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visoke šolstvu.

Financiranje izvajanja programov

Študij na prvostopenskem programu Vinogradništvo in vinarstvo na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo je brezplačen za vse državljane Republike Slovenije, držav članic EU in državljane Srbije, Bosne in Hercegovine in Makedonije.

Za vpis na magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje pa je potrebno plačilo šoline.

Oba programa sta vpisana v nacionalna evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov (eVŠ) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.