Fakulteta za znanosti o okolju

Promocija diplomantov na Fakulteti za znanosti o okolju (21. januar 2021)

Na Fakulteti za znanosti o okolju je v obdobju od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020 študij uspešno zaključilo sedem diplomantov in ena diplomantka na magistrskem študiju.

Študijski program prve stopnje Okolje

  • ANA PETRIČ

Naslov teme diplomskega dela: Analiza vpliva izkušenj in znanja na odnos različnih interesnih skupin prebivalcev Slovenije do rjavega medveda ter način poročanja medijev o tej vrsti

Mentorica: dr. Jana Laganis

Ana Petric

  • FRANCI NOVAK

Diplomski seminar

Franci Novak

  • KAJA KARNER

Diplomski seminar

Kaja Karner

  • MANUEL PERSOGLIA

Diplomski seminar

Manuel Persoglia

  • KLEMEN LEVIČNIK

Diplomski seminar

Klemen Levičnik

  • MATJAŽ KODRUN

Diplomski seminar

Matjaž Kodrun

  • NATAŠA CVETKOVIĆ

Diplomski seminar

Natasa Cvetković

Študijski program druge stopnje Okolje

  • AJDA DELIĆ

Naslov teme magistrskega dela: Staranje nitrogvajakola pod vplivom sončne svetlobe

Mentorja: dr. Ana Kroflič in dr. Martin Šala

Ajda Delić