Fakulteta za znanosti o okolju

Esma Osmanonska

Univerza v Novi Gorici je dinamična slovenska visokošolska ustanova, ki mladim bodočim kadrom nudi kakovostno izobraževanje, pridobivanje izkušenj prek praktičnih aktivnosti ter dobre možnosti prenašanja pridobljenega znanja v prakso. Osebno sem se za študij na dodiplomskem študijskem programu Okolje na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici odločila, ker si ta univerza mlade prizadeva motivirati za študij in nas spodbuja k doseganju uspehov, tudi na mednarodni ravni.

Esma Osmanonska, Makedonija

Esma Osmanonska