Fakulteta za znanosti o okolju

O fakulteti

Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic, zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Cilj Fakultete za znanosti o okolju je vzgoja tovrstnih kadrov na podlagi mednarodno primerljivih študijskih programov, ki so usklajeni s podobnimi programi v Sloveniji in v svetu.

Študente, profesorje, raziskovalce in ostale sodelavce šole za znanosti o okolju zbližuje skupna želja po ustvarjalnem delu in odkrivanju novih znanstvenih spoznanj, predvsem pa izzivi, ki jih pred nove generacije postavlja problematika človekovega okolja. Podatek, da se nam pri tem pridružuje vse več mladih, je zagotovilo, da sta naša vizija in način dela pravilna.

Fakulteta za znanosti o okolju deluje od same ustanovitve Univerze v Novi Gorici leta 1995 (takrat Fakultete za znanosti o okolju) in izvaja univerzitetni študijski program Okolje I. stopnje in Okolje II. stopnje. Delovanje fakultete je tesno povezano z Laboratorijem za vede o okolju in življenju in Laboratorijem za raziskave materialov, ki zagotavlja večino kadrov za izvajanje študijskega programa, kot tudi raziskovalne podlage in materialne pogoje za praktično usposabljanje študentov.

Vodstvo fakultete

Dekan
prof. dr. Matjaž Valant +386 5 365 3502 • E-pošta
Senat
prof. dr. Anton Brancelj
doc. dr. Martina Bergant Marušič
prof. dr. Saša Dobričič
prof. dr. Sonja Lojen
doc. dr. Griša Močnik
prof. dr. Tanja Pipan
pridr. prof. dr. Gregor Drago Zupančič
prof. dr. Matjaž Valant
Franci Novak – predstavnik študentov
Tajda Huber – predstavnica študentov