Fakulteta za znanosti o okolju

Usmeriveni izbirni II

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 1OK048

Letnik: 2

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 120 ur