Fakulteta za znanosti o okolju

Izbirni II

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 1OK050

Letnik: 2

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur