Fakulteta za znanosti o okolju

Izbirni V

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 1OK062

Letnik: 3

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni