Fakulteta za znanosti o okolju

Usmeritveni izbirni predmeti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 2OK003

Letnik: 1

Semester: 2.

ECTS: 32

Obseg:

  • Predavanja: 180 ur
  • Vaje: 60 ur
  • Samostojno delo: 720 ur

Vrsta predmeta: sklop usmeritvenih izbirnih predmetov