Fakulteta za znanosti o okolju

Izbirni predmet

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 2OK004

Letnik: 1

Semester: 1.

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 15 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: sklop izbirnih predmetov