Fakulteta za znanosti o okolju

Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Okolje

Univerzitetna koda predmeta: 2OK008

Letnik: 2

Semester: 2

ECTS: 20

Obseg:

  • Vaje: 200 ur
  • Samostojno delo: 400 ur

Vrsta predmeta: obvezni