Fakulteta za znanosti o okolju

Magistrske naloge

Teme magistrskih del in mentorje je potrdil Senat Fakultete za znanost o okolju. Za odobritev izbrane teme mora študent (M/Ž) skladno s Pravili o postopku za prijavo in zagovora diplomskega in magistrskega dela na Fakulteti za znanost o okolju v tajništvu oddati vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše tudi mentor. Opis tem ima tajništvo FZO.

Navodila za izdelavo magistrskega dela

Študenti: Pravila

Mentorji: Obrazci in navodila

Študenti: Obrazci k magistrskemu delu

Študenti: Oblikovna in tehnična navodila za izdelavo magistrske naloge

Oblikovanje prve notranje strani:

Teme magistrskih del

Opis tem ima tajništvo FZO.

  • Potential for biogas production from different organic waste (prof. dr. Matjaž Valant)
  • Ocena uporabnosti elektrokemijskih potencialov v čistilnih napravah za aplikacijo v sodobne tehnologije (prof. dr. Matjaž Valant)