Nagovor prorektorja za izobraževanje "Izjemni pogoji za študij in vključevanje v raziskovalno delo, individualen pristop, odlične zaposlitvene možnosti"

Nagovor prorektorja za izobraževanje

Poleg zanimivih ter interdisciplinarnih in za Slovenijo edinstvenih študijskih programov ponujata Univerza v Novi Gorici in širša Goriška študentom različnih smeri idealno okolje za študij. Čeprav je Nova Gorica od slovenske prestolnice oddaljena poldrugo uro vožnje, študentom po eni strani ponuja veliko možnosti za prijetno, aktivno in zabavno preživljanje prostega časa, po drugi strani pa mirno okolje za študij in sprostitev.

Nova Gorica in sosednja Gorica z okolico sta že sami po sebi zanimivi destinaciji, v tričetrt ure vožnje pa prispete tudi do znamenitosti kot so Lipica, Postojnska jama in očarljivi grad Miramar pri Trstu. Le kako uro ali dve potovanja z vlakom so od Nove Gorice oddaljene tudi nekatere druge svetovne znamenitosti kot so Benetke, Oglej in Bled. Še bližja sta hlad Trnovskega gozda in jesenska barvitost Krasa, pa tudi do morja se lahko pripeljemo kar s kolesom.

Bližnja dolina reke Soče nas z njenimi naravnimi lepotami neprecenljive vrednosti pripelje v svet Simona Gregorčiča in predstavlja navdih za tiste, ki jih zanimajo slovenistika, jezikoslovje in kulturna zgodovina. Vendar Goriška ni le nekdanje prebivališče goriškega slavčka, le lučaj stran od sedanjega sedeža Univerze tako najdemo tudi pomembno jezikoslovno zapuščino patra Škrabca, hkrati pa je na tem področju ustvarjal tudi France Bevk. Poleg preučevanja dela teh mož v zadnjem času na Univerzi odkrivamo tudi vlogo pesnic in pisateljic, kot sta Ljubka Šorli in Pavlina Pajk, roj. Doljak, ki bi morda ostali prepuščeni pozabi, če znanja o njunih literarnih delih in pomenu le-teh ne bi prenašali na naše študente.

Stik alpskega sveta s Sredozemljem za študente Okolja predstavlja edinstven naravni laboratorij, v katerem lahko preučujejo naravne znamenitosti, biotsko raznovrstnost in vplive človeka nanjo. Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta in Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo domujejo prav v osrčju Vipavske doline, v prekrasno obnovljenem Lanthierijevem dvorcu v Vipavi, kjer so študentom na voljo sodobno opremljeni kemijski in biološki laboratoriji. Lega v osrčju vinorodne Vipavske doline, ki jo na jugu zapira Kras z vinogradi terana, na zahodu pa Goriška Brda, ustvarja najboljše okolje za študij vinogradništva in vinarstva, kar jih imamo v Sloveniji. Tako lahko študenti tega programa ne le nadaljujejo izročilo Matije Vrtovca, temveč tudi skrbijo za ohranjanje vipavskih avtohtonih sort, kot so zelen, pinela, klarnica in druge.
V bližnji Ajdovščini ima Univerza v Novi Gorici najsodobnejše laboratorije za področje raziskav materialov, ki so široko odprti našim študentom fizike in astrofizike. Z najnovejšimi elektronskimi mikroskopi in laserjem na proste elektrone se lahko brez sramu primerjamo z laboratoriji na Inštitutu Jožef Stefan ali na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Nič manj zanimiva pa ni možnost dela na edinem slovenskem lidarskem atmosferskem observatoriju, ki smo ga postavili na Otlici, kjer proučujemo transport aerosolov v višjih plasteh troposfere.
Goriška regija je gospodarsko dobro razvita, zato imajo študenti Gospodarskega inženiringa kot tudi drugih študijskih programov zavidanja vredne možnosti praktičnega usposabljanja tako v velikih gospodarskih sistemih kot so Skupina Mahle, Salonit Anhovo in Hidria kot tudi v visokotehnoloških podjetjih, kakršen je na primer ajdovski Pipistrel.

In tako smo skoraj zaokrožili potepanje po fakultetah Univerze v Novi Gorici. Vendar ne smemo pozabiti na Akademijo umetnosti, ki se usmerja v digitalne in medijske umetnosti in prakse. Naši študenti s številnimi uspehi že puščajo vidne brazde na polju uporabnih in digitalnih umetnosti.

Vendar univerza niso samo odlični pogoji za študij, ki jih kažejo predavalnice, laboratoriji in njihova okolica, to smo tudi profesorji in sodelavci univerze ter predvsem študenti. In na Univerzi v Novi Gorici se radi pohvalimo s tem, da nismo le raziskovalna, temveč tudi študentom prijazna univerza. To seveda ne pomeni, da vsak študent brez večjega truda diplomira, pač pa da študentom pri študiju poleg kakovostnih predavanj in vaj nudimo tudi najboljšo možno podporo, da osvojijo zahtevano znanje in uspešno zaključijo študij. Za to imamo tudi vse potrebne pogoje, med drugim tudi izredno ugodno razmerje med številom učnega osebja in študentov, ki znaša 1:4, s čimer se vsaj v Sloveniji ne more pohvaliti nihče. Zato na Univerzi v Novi Gorici študenti niso le številke v predavalnici, temveč se jim individualno posvečamo od prvega vstopa na Univerzo pa do njihove zaposlitve. Naše poslanstvo se namreč ne konča s tem, da študentu vročimo diplomsko listino, temveč ves čas skrbimo za njegov razvoj in kasnejšo poklicno kariero. Pri tem postaja vse bolj dejaven naš Karierni center, ki ohranja stik s študenti tudi po zaključku študija in poleg pomoči pri zaposlovanju zbira tudi podatke o zaposljivosti študentov. Ti kljub nezavidljivi situaciji na trgu dela trenutno kažejo zavidljivih 92 odstotkov zaposlenih diplomantov v enem letu po diplomi.

Za zagotavljanje čim boljših pogojev študija smo uvedli tudi tako imenovane premostitvene tečaje, ki so brezplačni in so namenjeni spopolnjevanju znanja srednješolcev pred njihovim vpisom, predvsem na področju matematike, fizike in kemije. In naši bodoči bruci se teh uvodnih predavanj udeležujejo v velikem številu. Učinkovita oblika podpore študentom je tudi naš tutorski sistem za študente, v katerega se lahko študenti prostovoljno prijavijo in je nekakšna vzporednica študentski samopomoči, ki jo na poti skozi študij organizirajo študenti sami. Tutorji na Univerzi v Novi Gorici pa smo izključno profesorji in predavatelji, kar kaže na pomembnost, ki jo pripisujemo tej nalogi. Ob zavedanju, da so študenti odrasle osebe, želimo biti pri tem kar se da nevsiljivi, po drugi strani pa smo obenem trdno prepričani, da mladi tudi med študijem nujno potrebujejo ob sebi osebo, ki ji lahko zaupajo in se nanjo obrnejo po nasvet. To je še posebej pomembno v časih, ko govorimo o ekonomski krizi, predvsem pa o krizi vrednot, v katero sodi tudi neprimerno vrednotenje znanja in zaradi katere mladi pred seboj pogosto ne vidijo najbolj svetle prihodnosti. V takih okoliščinah je odločitev, po kateri poti naprej, še posebej težka in ob takih odločitvah je že majhen namig v pravo smer ključnega pomena.

Pomembno vlogo pri zagotavljanju podpore študentov ima tudi naš sistem e-učenja, različne oblike učenja na daljavo, kot so na primer posnetki predavanj, predavanja prek spleta v živo in spletne učilnice. Te oblike poučevanja namreč študentom še dodatno olajšajo in popestrijo študij, posebno dobrodošle pa so med našimi študenti športniki, ki so zaradi svojih športnih obveznosti večkrat odsotni od predavanj. Študentom športnikom pravzaprav posvečamo posebno skrb in kot prva slovenska univerza smo uredili status študenta športnika na način, ki športnikom omogoča najlažje usklajevanje študija in športne poti.

Zavedamo se, da k osebnostnem razvoju in širjenju obzorij študenta pomembno prispeva tudi možnost vključevanja v mednarodne tokove, zato študentom omogočamo sodelovanje pri različnih mednarodnih projektih in aktivnostih ter spodbujamo mednarodne študentske izmenjave. Odličnost naše univerze, tako na področju mednarodne vpetosti kot na številnih drugih področjih, je bila prepoznana tudi v okviru različnih mednarodnih evalvacij in sistema rangiranja univerz U-multirank.

Ostaja seveda dejstvo, da je dokončna odločitev glede študija vedno v rokah bodočega študenta. A če od študija pričakujete nekaj več, med drugim individualen pristop profesorjev, odlične pogoje za vključitev v raziskovalno delo in nadpovprečne zaposlitvene možnosti, smo prepričani, da boste pravilno izbrali, če se odločite za Univerzo v Novi Gorici.

Prorektor za izobraževanje, Prof. dr. Mladen Franko

Prorektor za izobraževanje, prof. dr. Mladen Franko. Foto atelje Postojna