Poslovno-tehniška fakulteta

Kontakt

Lokacija

Študij se izvaja na naslednjih lokacijah:

  • Glavni trg 8, 5271 Vipava
  • Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica

Tajništvo

Maja Wagner

T: 00386 05/33 15 231
E: info.ptf@ung.si

Vipavska c. 13, Rožna Dolina (soba 81, 1. nadstropje)

POŠTNI NASLOV FAKULTETE:
Univerza v Novi Gorici
Poslovno-tehniška fakulteta
Vipavska 13
Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

Uradne ure

Ponedeljek, sreda, petek: 10.00 – 11.00
Torek, četrtek: 14.00 – 15.00