Poslovno-tehniška fakulteta

mag. Lesjak Iztok

Soba: 28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 830
Interni telefon: 830
Elektronski naslov: lesjak.iztok@gmail.com
Organizacija: Tehnološki park Ljubljana- ni več zaposlen
Spletna stran organizacije: http://www.tp-lj.si
Govorilne ure: četrtek 19.00 - 20.00 ali po e-pošti