Poslovno-tehniška fakulteta

prof. dr. Bohanec Marko

Soba: 59-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 6205 830
Interni telefon: 830
Elektronski naslov: marko.bohanec@ung.si, marko.bohanec@ijs.si
Spletna stran: http://www-ai.ijs.si/MarkoBohanec/mare.html
Organizacija: Institut Jožef Stefan
Spletna stran organizacije: http://www.ijs.si/
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru na e-mail