Poslovno-tehniška fakulteta

pridr. prof. dr. Loshkovska Suzana

Soba: 49-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon: 05 620 52 01
Interni telefon: 201
Elektronski naslov: suzana.loshkovska@finki.ukim.mk
Organizacija: Faculty of computer science and eingeneering Skopje
Govorilne ure: Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).