Poslovno-tehniška fakulteta

Izdelava izobraževalnih materialov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je naučiti študente o orodjih in mehanizmih za razvoj najboljših možnih materialov za odprto izobraževanja, ki bi ustrezali potrebam in zahtevam uporabnikov ter zagotavljali kakovostne učne izkušnje.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

- usposobiti avtorje za pripravo izobraževalnih gradiv ob temeljitem razumevanju prepletanja tehnoloških vidikov z didaktičnimi, metodološkimi in pedagoškimi vidiki,

- obvladati osnove, specifična orodja in IT okolja za izdelavo izobraževalnih materialov

- ustvarjanje kakovostnih odprtih izobraževalnih gradiv z obvladovanjem izbranih orodij,

- sposobnost analize in izbora najboljšega možnega orodja za konkretne primere odprtega učenja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo imeti osnovno razumevanje konceptov, strategij in didaktičnih modelov v odprtem izobraževanju. Poznati morajo osnovna orodja in mehanizme, ki jih je mogoče uporabiti v procesu ustvarjanja učnih izkušenj, vključno z vsebino, komunikacijo, kolektivnim delom, ocenjevanjem in analitiko. Študenti morajo biti pripravljeni na delo v interdisciplinarnih skupinah.

Vsebina

Tekom izvajanja predmeta se bodo študenti seznanili z osnovami razvoja materialov za odprto izobraževanje. Med predavanji bodo raziskali teoretično ozadje metod, ki se uporabljajo v OE in OL, modele, strategije, orodja in pristope.

Podrobno bodo raziskovali orodja in pristope za generiranje vsebin, skupno delo in učenje, komunikacijo, ocenjevanje in upravljanje učenja.

Podrobno bodo raziskali različna orodja za urejanje različnih vsebinskih oblik, od besedil, zvoka do videov, interaktivnih gradiv in popolnih tečajev, kot so npr. celoviti spletni tečaji (MOOC). Posebna pozornost bo namenjena orodjem in mehanizmom za upravljanje celotnih sistemov za učenje in zagotavljanju personaliziranih učnih izkušenj.

Poudarek bo na praktičnem delu, da bi združili poglobljeno znanje o bistvenih temah na področju poučevanja in razvili dejanske spretnosti za njihovo uporabo. Naslednje teme bodo obravnavane bolj podrobno:

1) Sodelovanje (vključevanje) občinstva

2) Avdio / Oblikovanje zvoka / Podcast: Snemanje / Urejanje

3) Tehnologije za upravljanje gradiv predmeta

4) Spletne strani pedagoških sodelavcev / Blogi razredov

5) Geo-prostorska tehnologija / Mashup

6) Visoko zmogljivo, grozdno računalništvo

7) Sistem za upravljanje učenja

8) Zajem predavanj / Blended Learning

9) Mobilno učenje

10) Ustvarjanje / urejanje slik

11) Predstavitev

12) Ustvarjanje voice-over videa ali zaslonskih slik

13) Objavljanje pretočnih video & avdio materialov

14) Skeniranje / Prepoznavanje optičnih oznak (OMR razvrščanje)

15) Tehnološko usposabljanje na zahtevo za pedagoški kader in študente

16) Video produkcija: snemanje / urejanje

17) Orodja Web 2.0 / Orodja za delo in sodelovanje

18) Spletne konference / virtualna pisarna / oddaljeno usposabljanje / Webcast (v živo)

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku tega predmeta bodo študenti:

 • razumeli in obvladali širino orodij za razvoj in upravljanje odprto izobraževanje (OI) in odprto učenje (OU)
 • sposobni analizirati in izbrati najprimernejša orodja in mehanizme za OI in OU
 • sposobni delati z večino orodij in razumeti njihove prednosti in slabosti
 • sposobni razlikovanja med dobro in slabo izdelanim učnim gradivom
 • sposobni presoditi o osebni uspešnosti v smislu kakovosti in privlačnosti odprtega izobraževalnega gradiva

Temeljna literatura in viri

Kathryn E. Linder. The Blended Course Design Workbook: A Practical Guide. Workbook, 2016

Oliver Broadbent, Ed McCann. Development of e-learning resources – A good practice guide. Royal Academy of Engineering 2016

Deakin Learning Futures Teaching Development Team. Using audio and video for educational purposes. 2014

Jason B. Ohler. Digital Storytelling in the Classroom: New Media Pathways to Literacy, Learning, and Creativity. Corwin Press, 2013

Opening up Slovenia. (2016). Pridobljeno s http://www.ouslovenia.si/.

Orlič, D. (2008). Videolectures.NET. Andragoška spoznanja, 14(3–4), 5–6.

Načini ocenjevanja

 • Vmesne predstavitve • Zaključna predstavitev • Zaključno poročilo

Reference nosilca

Veronika Dolar ima doktorat iz ekonomije in ima več kot 17 let izkušenj na področju izobraževanja. Poučevala je na številnih univerzah in fakultetah v ZDA, vključno z Universtity of Minnesota in St. Olaf College v Minnesoti, na Cleveland State University, Kent State University in Case Western Reserve University v Ohiu, ter Long Island University in State University Of New York (SUNY) Old Westbury College v New Yorku. Zaposlena je na State University Of New York kot docentka, na Univerzi v Novi Gorici pa sodeluje kot pridružena profesorica. Objavila je številne članke s področja ekonomskega izobraževanja. Prejela je nagrade za poučevanje in je maja 2020 prejela SUNY-jevo nagrado za učinkovite spletne prakse in sicer za projekt z naslovom Uporaba projekta PhotoVoice pri predmetu urbane ekonomije. Poleg tega je izjemno vključena v gibanje Odprtih Izobraževalnih Virov (OIV). Povabljena je bila v svetovalni svet SUNY OIV in je bila tudi SUNYjev OVI fakultetni prvak. Trenutno je so-predsednica Ad Hoc OVI fakultentega odbora na SUNY Old Westbury. Profesorica Dolar je prejela Creative Commons certifikat za pedagoške tečaj in je sodelovala v pedagoški fundaciji, osredotočen na tedenskih razmislekih v okviru sodelovalnega prostora za raziskovanje in izvajanje instruktivnih praks, ki temeljijo na dokazih z uporabo OIV preko Faculty Guild – strokovne razvojne platforme. Profesorica Dolar je aktivna članica Creative Commons Global Network, Creative Commons Open Education Platform ter tudi v Open SUNY Online Teaching Community. Predavala je tudi na številnih seminarjih in predstavitah o poučevanju in učenju z odprtimi izobraževalnimi viri ter o uporabi odprte pedagogike. Sodelovala je tudi, najprej kot razvijalka, kasneje pa kot mentorica na odprtem izobraževanju za boljši svet (OE4BW) – spletni mednarodni mentorski program.

Izbrane objave:

 • Dolar, V. (2019). Online Open Educational Resources (OER) Course: Environmental and Health Concerns in Food Consumption and Production, Open Education for a Better World under UNESCO’s auspices
 • Dolar, V. (2018). Nutrition, calories, and food prices. SUNY Open Assessment Anthology, 2018.
 • Dolar, V. (2018). Does Instant Feedback on Online Homework Assignments Improve Student Learning in Introductory Economics Classes?, Journal of Economics and Economic Education Research, 19(2), 1-15.
 • Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Chapter 11: Blending Better Beverage Options: A Nutrition Education and Experiential Workshop for Youths, In Areej Hassan (Ed.), Pediatric Behavioral Nutrition Factors: Environment, Education, and Self-Regulation, Apple Academic Press.
 • Dolar, V. (2016). Are we Teaching Outside the Box? A National Survey on Teaching Minimum Wage in Undergraduate Economics Classes, Forum for Social Economics.
 • Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Cooking Up Energy®: Improvements Following Participation in an Afterschool Cooking and Nutrition Education Program, American Journal of Health Behavior, 40(5), 634-644.
 • Buttet, S., & Dolar, V. (2014). Design and Use of Rubrics in Undergraduate Economics Classes. Perspectives on Economic Education Research, 9(1), 36-55.
 • Dolar, V. (2013). The Treatment of Minimum Wage in Undergraduate Economics Textbooks Revisited. International Journal of Pluralism and Economics Education, 4(2), 157-182.

Univerzitetna koda predmeta: 2LOE14

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 12 ur
 • Vaje: 18 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezno izbirni

Jeziki: slovenski ali angleški

Metode poučevanja in učenja:
predmet bo temeljil na kombinaciji predavanj v živo, praktičnega dela, konzultacij v živo, spletnih predavanj in skupinskih razprav. prvi del bo opravljen s predavanji na univerzi, z namenom postaviti temelje in zgraditi skupno razumevanje med študenti. to bo intenzivni tečaj, ki bo trajal en do dva tedna. študenti bodo razumeli osnovne koncepte, metodologije in orodja, ki jih je mogoče uporabiti v različnih fazah razvoja materialov oi in ou. na daljavo z uporabo spletnih predavanj v povezavi s mentorstvom in skupinsko diskusijo se bodo študenti poglobljeno naučili o orodjih, njihovih prednostih in slabostih ter raziskali vrednost teh orodij z nizom praktičnih vaj. osrednji del predmeta bo osnovan na praktičnem delu, ki bo potekalo ob sodelovanju z mentorji in strokovnjaki s tega področja. celotno delo bo opravljeno na spletu. študenti bodo tedensko dobivali napotke in pripomočke ter z orodji izdelali različne materiale. pred koncem semestra se bodo študentje znova zbrali na fakulteti, da bi se uskladili, rešili morebitne težave ter se dodatno posvetovali z mentorji. omogočena bo podpora študentom na področjih, za katera menijo, da zanje niso dobili dovolj informacij. končni projekt bo združil teoretično znanje in praktično delo pri izdelavi prilagoditev obstoječih materialov različnim scenarijem. 50 % predmeta bo izvedeno v živo, 50 % pa bo na voljo on-line.