Poslovno-tehniška fakulteta

Spremembe študijskih programov

Spremembe na študijskem programu Gospodarski inženiring 1. stopnje

114. seja Senata PTF z dne 5. 9. 2016

a) Sklep o spremenjenem razporedu predmetov po letnikih na izrednem študiju (Elektrotehnika premaknjena v drugi letnik, en izbirni predmet iz drugega letnika pa v prvi letnik; za vpis v 2. letnik je pogoj 47 ECTS; velja za generacijo, ki se vpisuje v 2016/17) – potrjeno na 73. seji Senata UNG z dne 21. 9. 2016.

b) Sklep o spremembi nosilca pri predmetu Elektronsko poslovanje, potrjena doc. dr. Tanja Arh – potrjeno na 73. seji Senata UNG z dne 21. 9. 2016.

115. seja Senata PTF z dne 25. 10. 2016

a) Sklep o spremembi vpisnih pogojev po merilih za prehode (manj podrobno opredeljujemo število priznanih točk glede na predhodni študij, upoštevamo nov pogoj za napredovanje v višini 47 ECTS) – potrjeno na 74. seji Senata UNG z dne 16. 11. 2016.

117. seja Senata PTF z dne 22. 2. 2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Na rednem študiju potrjeni doc. dr. Saim Mustafa Emin (Inženirska kemija), prof. dr. Juš Kocijan (Osnove avtomatskega vodenja). Na izrednem študiju potrjeni doc. dr. Artem Badasyan (Tehniška fizika), doc. dr. Irina Cristea (Tehniška matematika, Poslovna matematika), doc. dr. Saim Mustafa Emin (Inženirska kemija), doc. dr. Armand Faganel (Marketinške strategije, web in novi mediji), prof. dr. Imre Cikajlo (Osnove informacijskih in komunikacijskih tehnologij, Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov), Mateja Milost, univ. dipl. ekon. (Ekonomika in organizacija podjetja) – potrjeno na 76. seji Senata UNG z dne 15. 3. 2017.

Spremembe na študijskem programu Gospodarski inženiring 2. Stopnje

115. seja Senata PTF z dne 25. 10. 2016

a) Sklep o spremembi vpisnih pogojev po merilih za prehode (manj podrobno opredeljujemo število priznanih točk glede na predhodni študij, upoštevamo nov pogoj za napredovanje v višini 47 ECTS) – potrjeno na 74. seji Senata UNG z dne 16. 11. 2016.

117. seja Senata PTF z dne 22. 2. 2017

a) Sklep o spremembi nosilcev. Potrjeni prof. dr. Dorota Korte (Projekt 2), prof. dr. Sergey Kryzhevich (Izbrana poglavja iz uporabne matematike), doc. dr. Armand Faganel (Ekonomika za inženirje) – __potrjeno na 76. seji seji Senata UNG z dne 15. 3. 2017._

118. seja Senata PTF z dne 25. 4. 2017

a) Sklep o novem izbirnem predmetu Izbrana poglavja iz podjetništva v znanosti – potrjeno na 77. seji Senata UNG z dne 10. 5. 2017.