Poslovno-tehniška fakulteta

Zagovori diplomskih in magistrskih del

V torek, 28. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Andraž Žvokelj

Naslov teme: Analiza značilnosti organizacijske klime v podjetju Vibeks d.o.o. in predlogi izboljšav

Mentor: mag. Tomica Dumančić

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), pred. Silvester Vončina, (član), mag. Tomica Dumančić (mentor)

Pričetek zagovora: 10:00


V torek, 28. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Veronika Efremova

Naslov teme: Pomen timskega dela in ustvarjalnega sodelovanja za uspešnost organizacije v izbranem podjetju.

Mentor: mag. Tomica Dumančić

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), pred. Mateja Milost, (član), mag. Tomica Dumančić (mentor)

Pričetek zagovora: 10:45


V torek, 28. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Angela Stojanova

Naslov teme: Komunikacijska luknja kot posledica nesporazumov in nerazumevanja v izbranem podjetju

Mentor: mag. Tomica Dumančić

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), pred. Mateja Milost, (član), mag. Tomica Dumančić (mentor)

Pričetek zagovora: 11:20


V sredo, 29. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Nejra Ajanović

Naslov teme: Primerjava ročnega in avtomatskega spremljanja podatkov proizvodnega procesa na primeru proizvodne linije alternatorjev

Mentor: prof. dr. Juš Kocijan

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), prof. dr. Marko Zavrtanik, (član), prof. dr. Juš Kocijan (mentor)

Pričetek zagovora: 14:00


V četrtek, 30. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Marija Đorđević

Naslov teme: Kako ustanoviti podjetje, ki bo učinkovito obvladovalo svoje poslovanje v času nestabilnih razmer?

Mentor: mag. Tomica Dumančić

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), viš. pred. mag. Iztok Lesjak, (član), mag. Tomica Dumančić (mentor)

Pričetek zagovora: 14:00


V četrtek, 30. 9. 2021 bo potekal zagovor diplomskega dela, izjemoma preko video konferenčnega sistema na daljavo, zaradi trenutnih izrednih razmer povezanih z varnostnimi ukrepi zaradi širjenja koronavirusa:

Kandidat: Ervin Huskanović

Naslov teme: Vpliv procesa digitalizacije na poslovanje podjetja v času krize

Mentor: dr. Bojan Blažica

Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Đani Juričić (predsednik), doc. dr. Aneta Trajanov, (član), izr. prof. dr. Barbara Koroušić Seljak (član)

Pričetek zagovora: 15:00