Študijski programi

Na petih fakultetah, akademiji in visoki šoli študentom ponujamo perspektivne in praktično usmerjene študijske programe s področij naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved.

Programi I. stopnje

Fizika in astrofizika program I. stopnje

Študijsko področje: vede o neživi naravi
Strokovni naslov: diplomirani fizik (UN)/diplomirana fizičarka (UN)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za naravoslovje

Slovenistika program I. stopnje

Študijsko področje: jezikoslovje, literarna teorija in zgodovina
Strokovni naslov: diplomirani slovenist (UN)/diplomirana slovenistka (UN)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko

Kulturna zgodovina program I. stopnje

Študijsko področje: zgodovina
Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN)/diplomirana zgodovinarka (UN)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko

Okolje program I. stopnje

Študijsko področje: onesnaževanje, zaščita in upravljanje okolja
Strokovni naslov: diplomirani okoljski tehnolog (un.)/diplomirana okoljska tehnologinja (un.)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za znanosti o okolju

Gospodarski inženiring program I. stopnje

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Strokovni naslov: diplomirani gospodarski inženir/diplomirana gospodarska inženirka
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Poslovno-tehniška fakulteta

Digitalne umetnosti in prakse program I. stopnje

Študijsko področje: umetnost
Strokovni naslov: diplomantka/diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Akademija umetnosti

Vinogradništvo in vinarstvo program I. stopnje

Študijsko področje: vinogradništvo in vinarstvo
Strokovni naslov: diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva (VS)
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo


Programi II. stopnje

Fizika in astrofizika program II. stopnje

Študijsko področje: vede o neživi naravi
Strokovni naslov: magistrica/magister fizike
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za naravoslovje

Znanost o materialih program II. stopnje

Študijsko področje: vede o neživi naravi
Strokovni naslov: magistrica/magister materialov
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za naravoslovje

Slovenistika, smer Literarne vede program II. stopnje

Študijsko področje: literarne vede
Strokovni naslov: magister/magistrica slovenistike
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko

Slovenistika, smer Jezikoslovje program II. stopnje

Študijsko področje: jezikoslovje
Strokovni naslov: magister/magistrica jezikoslovja
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko

Digitalna humanistika program II. stopnje

Študijsko področje: humanistika, računalništvo in informatika ter vizualne in multimedijske komunikacije
Strokovni naslov: magister/magistrica digitalne humanistike
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko v sodelovanju z Akademijo umetnosti in Poslovno-tehniško fakulteto

Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) program II. stopnje

Študijsko področje: migracijske študije, zgodovina, politologija, sociologija, antropologija, izobraževanje
Strokovni naslov: Master of Arts in Migration and Intercultural Relations
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za humanistiko

Okolje program II. stopnje

Študijsko področje: okolje
Strokovni naslov: magister okoljskih ved/magistrica okoljskih ved
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za znanosti o okolju

Vinogradništvo in vinarstvo program II. stopnje

Študijsko področje: vinogradništvo in vinarstvo
Strokovni naslov: magister oz. magistrica vinogradništva in vinarstva
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Gospodarski inženiring program II. stopnje

Študijsko področje: proizvodne tehnologije, poslovne in upravne vede
Strokovni naslov: magister gospodarski inženir/magistrica gospodarska inženirka
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Poslovno-tehniška fakulteta

Medijske umetnosti in prakse program II. stopnje

Študijsko področje: umetnost
Strokovni naslov: magistrica/magister medijskih umetnosti in praks
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Akademija umetnosti


Programi III. stopnje

Študiji kulturne dediščine program III. stopnje

Študijsko področje: tehnično-arhitekturna in ekonomsko-pravna znanja na področju varstva kulturne in krajinske dediščine
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Študiji kulturne dediščine (Dvojna diploma z Univerzo IUAV iz Benetk) program III. stopnje

Študijsko področje: tehnično-arhitekturna in ekonomsko-pravna znanja na področju varstva kulturne in krajinske dediščine
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvajata: Fakulteta za podiplomski študij in Univerza IUAV iz Benetk

Fizika program III. stopnje

Študijsko področje: vede o neživi naravi, naravoslovno-matematične vede
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Materiali program III. stopnje

Študijsko področje:
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Kognitivne znanosti jezika program III. stopnje

Študijsko področje: Kognitivne znanosti jezika, formalno jezikoslovje, eksperimentalno jezikoslovje
Strokovni naslov: doktor/doktorica znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Krasoslovje program III. stopnje

Študijsko področje: Kraško površje in podzemlje, kras v Sloveniji in po svetu
Strokovni naslov: doktorica/doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Molekularna genetika in biotehnologija program III. stopnje

Študijsko področje: molekularna genetika in biotehnologija
Strokovni naslov: doktor/doktorica znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Humanistika program III. stopnje

Študijsko področje: družboslovne vede (antropologija, filozofija, zgodovina, slovenske študije, arheologija, jezikoslovje)
Strokovni naslov: doktor znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij

Znanosti o okolju program III. stopnje

Študijsko področje: znanosti o okolju
Strokovni naslov: doktor znanosti / doktorica znanosti
Opis programa: program in predmetnik
Program izvaja: Fakulteta za podiplomski študij