Novosti za študijsko leto 2018/2019

Na naši univerzi posebno skrb posvečamo rednim prenovam naših študijskih programov in drugim posodobitvam in izboljšavam. Kot majhna ustanova imamo namreč to prednost, da se lažje in hitreje prilagodimo potrebam trga dela in drugim značilnostim spreminjajoče se družbe, v kateri živimo. Interesi mladih, povpraševanje delodajalcev po določenih profilih diplomantov, nova tržišča in razmah informacijskih tehnologij narekujejo redne spremembe študijskih vsebin, ki jih ponujamo.

Uvedba magistrskega študijskega programa Znanosti o materialih

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici z akademskim letom 2018/19 uvaja študijski program druge stopnje Znanosti o materialih.
Predmetnik

Izvajanje študija Fizike in astrofizike tudi v Ljubljani

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici bo tudi v akademskem letu 2018/19 izvajala 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« v Ljubljani, v prostorih Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Lepi pot 11, 1000 Ljubljana. Sicer je omenjeni študij edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Diplomanti lahko svoje znanje kasneje nadgradijo tudi v okviru drugostopenjskega programa Fizika in astrofizika.
Več informacij

Prenovljeni predmetnik programa Okolje 1. stopnje, uvedba praktičnega usposabljanja

Že v študijskem letu 2017/18 je Fakulteta za znanosti o okoljuzačela izvajati prenovljen študijski program Okolje 1. stopnje, ki ponuja nekaj novih izbirnih predmetov s področja biologije, v zadnjem letniku pa študentje opravljajo šesttedensko praktično usposabljanje, kar bo še dodatno prispevalo tako k zaposljivosti naših diplomantov kot tudi k še večji povezanosti z lokalnim okoljem. Letos ta študijski program nadgrajujemo še s predmeti o atmosferi in globalnem segrevanju. Na drugostopenjskem programu Okolje bodo študenti še nadalje imeli priložnost pridobiti dvojno magistrsko diplomo Univerze v Novi Gorici in Univerze Ca’ Foscari v Benetkah, če bodo del študija opravili na partnerski univerzi v Italiji.

Poslovno-tehniška fakulteta: novi prostori, še več e-vsebin

Poleti 2017 je Poslovno-tehniška fakulteta pridobila v uporabo obnovljene prostore v prekrasnem dvorcu Lanthieri v Vipavi, v katerem sicer svoje dejavnosti izvajata tudi Fakulteta za znanosti o okolju in Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo. Izvajanje dela dodiplomskega študijskega programa Gospodarski inženiring 1. stopnje na novi lokaciji zagotavlja študentom še boljše prostorske pogoje za študij. Omenjeni študijski program je bil med drugim v 2016/17 prenovljen in ponuja še več vsebin s področja širše uporabe informacijskih tehnologij (npr. spletni marketing, spletne in mobilne tehnologije, elektronsko poslovanje, informacijska varnost) in še več izbirnosti. Zaradi dodatnih znanj bodo že sicer dobro zaposljivi diplomanti svoje zaposlitvene zmožnosti še povečali. Program bo v študijskem letu 2018/19 še izdatneje podprt s spletnimi učilnicami in posnetki predavanj, s tem pa postaja bolj dostopen tudi študentom, ki potrebujejo pri študiju nekaj več fleksibilnosti.

Novo v Sloveniji – magistrski študijski program Digitalna humanistika

Z akademskim letom 2017/18 je Fakulteta za humanistikozačela izvajati interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika (2. bolonjska stopnja). V svoji interdisciplinarni zasnovi je po eni strani nadaljevanje in specializacija 3-letnih študijskih programov s področja humanistike. Po drugi strani je namenjen diplomantom računalništva in informatike, pri čemer slušatelje usmerja v delo na področju digitalne humanistike. Študij je zaradi različnosti vpisanih diplomantov 3-letnih programov zasnovan kot metodološka refleksija in je projektno naravnan, nadgrajuje predmetno-specifične kompetence dodiplomskega študija v kontekstu novih informacijskih tehnologij ter sprememb, ki so jih povzročile v družbi in kulturi. Horizontalno se študijski program povezuje z magistrskimi študiji humanistike in računalništva/informatike (v okvirih izbirnih predmetov).
Interdisciplinarni program na Univerzi v Novi Gorici Fakulteta za humanistiko izvaja v sodelovanju s Poslovno-tehniško fakulteto in Akademijo umetnosti.
Več o programu

Certifikat iz digitalne humanistike

Poleg magistrskega študijskega programa Digitalna humanistika (2. bolonjska stopnja) Fakulteta za humanistiko ponuja tudi dodatno izobraževanje na področju digitalne humanistike – Certifikat iz digitalne humanistike, ki obsega 30 ECTS, in je, podobno kot magistrski študij Digitalna humanistika, interdisciplinarne narave in vključuje predmete s področij humanistike, računalništva in večpredstavnostnega oblikovanja.
Več o vsebini izobraževanja si lahko preberete tukaj.

Program dvojne doktorske diplome na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine z Univerzo IUAV iz Benetk (Italija)

Z akademskim letom 2017/18 sta Univerza v Novi Gorici in Univerza Iuav iz Benetk (Università Iuav di Venezia) začeli s programom dvojne doktorske diplome na podiplomskem študijskem programu Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine (3. stopnja), ki ga izvajata Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in Šola za doktorske študije Univerze Iuav iz Benetk (School of Doctoral Studies of the Università Iuav di Venezia). Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na domači univerzi in predpisani minimalni nabor obveznosti na sodelujoči univerzi, bosta doktorsko diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi Gorici kot Univerza Iuav iz Benetk.
Več informacij – novica o uvedbi dvojne doktorske diplome
Opis programa


Vsi naši študijski programi
Navodila za vpis
Študentski vodnik

Informacije o vpisu:
Študentska pisarna: studentska.pisarna@ung.si ali tel.: 05 33 15 234