Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Z znanjem do kakovosti: moderna znanja s področja vinogradništva, vinarstva in trženja in prodaje vina

Študij v majhnih skupinah, e-učenje ob pomoči modernih spletnih orodij

Za bodoče študente

Edini v Sloveniji!

Študijska programa Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje in Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje sta edinstvena v slovenskem prostoru!

Vinogradniško-vinarske vsebine kombiniramo z trženjsko-ekonomskimi vsebinami, ciljno specializiranimi za področje vinarstva!

Zakaj izbrati študij Vinogradništva in vinarstva na Univerzi v Novi Gorici

Aktualne vsebine, visoka zaposljivost, raziskovalno delo in odlične mednarodne povezave.
Študij na UNG
Predstavitvena brošura FVV

Za tuje študente

Priporočeno znanje angleškega jezika za tuje študente

FVV facebook

Za sodelavce fakulete

Seje

Seje senata

Studijska komisija

Rok za oddajo vlog za študijsko komisijo FVV v tajništvo je vsak prvi ponedeljek v mesecu, seja študijske komisije vsak drugi četrtek v mesecu.

Poslovnik študijske komisije FVV

Novice

12. maj 2020
Prijavni roki so podaljšani
V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/20 in 61/20) se podaljšajo vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov ...
5. maj 2020
Univerza v Novi Gorici se je ponovno uvrstila na visoko 201. mesto na mednarodni lestvice RUR (Round University Ranking)
Po rezultatih mednarodne lestvice RUR (Round University Ranking), ki ocenjuje in razvršča najboljše svetovne univerze, se je v letu 2020 Univerza v Novi Gorici ponovno uvrstila na zelo visoko 201. mesto.
23. april 2020
Univerza v Novi Gorici je bila dobro pripravljena na izvajanje študija na daljavo, ki ga zahtevajo izredne razmere zaradi pandemije ...
To je rezultat večletnega načrtnega uvajanja novih pristopov poučevanja, predvsem t.i. obrnjenega učenja, pri katerem študentom pred predavanji posredujemo gradiva (posneta predavanja, spletne video posnetke, članke), ki jih najprej sami preučijo in potem o njih razpravljajo v predavalnici.
20. april 2020
Možnost dvojne magistrske diplome na Univerzi v Novi Gorici in Univerzi Ca' Foscari iz Benetk na študijskem programu Slovenistika, 2. ...
Na podlagi podpisanega sporazuma bosta z novim akademskim letom 2020/21 Univerza v Novi Gorici (UNG) in Univerza Ca’ Foscari iz Benetk ponujali možnost pridobitve dvojne diplome na področju ‘Language Science’ na drugostopenjskem študijskem programu Slovenistika, ki ga izvaja Fakulteta za ...