Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Z znanjem do kakovosti: moderna znanja s področja vinogradništva, vinarstva in trženja in prodaje vina

Študij v majhnih skupinah, e-učenje ob pomoči modernih spletnih orodij

Za bodoče študente

Edini v Sloveniji!

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje je edinstven v slovenskem prostoru!
Vinogradniško-vinarske vsebine kombiniramo z trženjsko-ekonomskimi vsebinami, ciljno specializiranimi za področje vinarstva!

Zakaj izbrati študij Vinogradništva in vinarstva na Univerzi v Novi Gorici

Aktualne vsebine, visoka zaposljivost, raziskovalno delo in odlične mednarodne povezave.
Študij na UNG
Predstavitvena brošura VŠVV

Za tuje študente

Priporočeno znanje angleškega jezika za tuje študente

VSVV facebook

Za sodelavce šole

Seje

Seje senata

Studijska komisija

Rok za oddajo vlog za študijsko komisijo VŠVV v tajništvo je vsak prvi ponedeljek v mesecu, seja študijske komisije vsak drugi četrtek v mesecu.

Poslovnik študijske komisije VŠVV