Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Novo v Sloveniji na področju univerzitetnega izobraževanja vinogradništva in vinarstva!

Izobraževanje, nov program in moderni načini poučevanja!

Novi programi izobraževanja!

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo v prvem tednu aprila 2019 organizira intenzivno delavnico MASTERCLASS IN WINE SENSORY: WINE OFF FLAVOURS! Delavnica ima 20 prostih mest! Več informacij o delavnici lahko dobite na info.vsvv@ung.si.

V zaključni fazi lansiranja je nov študijski program, tudi posebnež v slovenskem prostor.

Prihaja magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje!

Novi načini poučevanja

Na VŠVV veliko predmetov izvajamo ob podpori Moodle Sistema, ki ga sedaj še nadgrajujemo.
Univerza v Novi Gorici je namreč dobila priložnost, da svojim študentom ponudi še več.

Na Univerzi v Novi Gorici smo namreč pridobili možnost uporabe najsodobnejše e-platforme MiTeam za sodelovalno delo na daljavo in e-učenje.

Kaj to pomeni v praksi in še zlasti, kaj pomeni za naše študente?

  • da bo možno še v večji meri kot doslej snemati predavanja, ki si jih študenti lahko ogledajo naknadno ali pa sproti z druge lokacije,
  • da bo možno v predavanja enostavneje videokonferenčno vključevati zanimive vsebine z drugih lokacij,
  • da bo pouk z uporabo lastnih in drugih multimedijskih vsebin možno narediti še bolj pester in interaktiven.

Novosti bodo v pomoč vsem, zagotovo pa bodo omogočile še več fleksibilnosti za študente, ki zaradi svoje specifične situacije ne morejo biti ves čas prisotni pri predavanjih.

Platformo bomo poskusno uvajali že v 2. semestru študija 2018/2019 pri določenih predmetih, z prihodnjim študijskim letom pa bomo to ponudbo še razširi na večino našega prvostopenjskega progama.