Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Novo v Sloveniji na področju univerzitetnega izobraževanja vinogradništva in vinarstva!

Izobraževanje, nov program in moderni načini poučevanja!

Novi programi izobraževanja!

Prihaja magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje!
V študijskem letu 2019/2020 na Univerzi v Novi Gorici pričnemo izvajati nov študijski program.
Na programu je na voljo 20 vpisnih mest za redni študij, 10 za izredni študij.

Novi načini poučevanja

Na VŠVV veliko predmetov izvajamo ob podpori Moodle Sistema, ki ga sedaj še nadgrajujemo.
Univerza v Novi Gorici je namreč dobila priložnost, da svojim študentom ponudi še več.

Na Univerzi v Novi Gorici smo namreč pridobili možnost uporabe najsodobnejše e-platforme MiTeam za sodelovalno delo na daljavo in e-učenje.

Kaj to pomeni v praksi in še zlasti, kaj pomeni za naše študente?

  • da bo možno še v večji meri kot doslej snemati predavanja, ki si jih študenti lahko ogledajo naknadno ali pa sproti z druge lokacije,
  • da bo možno v predavanja enostavneje videokonferenčno vključevati zanimive vsebine z drugih lokacij,
  • da bo pouk z uporabo lastnih in drugih multimedijskih vsebin možno narediti še bolj pester in interaktiven.

Novosti bodo v pomoč vsem, zagotovo pa bodo omogočile še več fleksibilnosti za študente, ki zaradi svoje specifične situacije ne morejo biti ves čas prisotni pri predavanjih.

Platformo bomo poskusno uvajali že v 2. semestru študija 2018/2019 pri določenih predmetih, z prihodnjim študijskim letom pa bomo to ponudbo še razširi na večino našega prvostopenjskega progama.