Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

O visoki šoli

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo s svojim praktično naravnanim strokovnim študijskim programom »Vinogradništvo in vinarstvo« ponuja prvi program v Sloveniji, ki združuje znanja iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina ter tako združuje kmetijske, živilske in ekonomske vsebine.

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo je Univerza v Novi Gorici pripravila v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo, Institutom Jožef Stefan, Znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Inštitutom za rastlinsko prehrano iz Gorice.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je locirana sredi vinorodnega področja, kar študentom in raziskovalcem dodatno omogoča stalen stik s prakso. Študentje lahko pridobivajo svoje izkušnje v okviru Univerzitetnega vinogradniško-vinarskega posestva.

Predavatelji Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo so vrhunski strokovnjaki stroke z zelo raznolikimi praktičnimi in raziskovalnimi izkušnjami.

Poslanstvo

VŠVV smatra, da je njeno poslanstvo, da ustvarja nova znanja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter da se to znanje s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

Vizija

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici bo v prihodnje s svojimi visokimi učnimi in raziskovalnimi standardi ter praktično naravnanostjo vedno močnejša gonilna sila razvoja vinogradniško-vinarske panoge na Primorskem in širše.

VŠVV postane visoko kakovostna in v širšem področju prepoznavna izobraževalna ustanova s področja vinogradništva, vinarstva in trženja vina ob vzporednem močnem poudarku na ekspertni in aplikativni raziskovalni dejavnosti.

Vodstvo šole

Dekanja
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec +38659099700 • E-pošta
Senat
prof. dr. Branka Mozetič Vodopivec
prof. dr. Andraž Čarni
Iztok Sila, MBA, višji predavatelj
dr. Boris Gojkovič, višji predavatelj
prof. dr. Maruša Pompe Novak
Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agronom., predavateljica
doc. dr. Melita Sternad Lemut
dr. Ivan Žežlina, višji predavatelj
Tereza Valentinčič, predstavnica študentov
Yue Ma, predstavnica študentov

Seje senata

Komisija za študijska vprašanja
prof.dr. Maruša Pompe Novak, predsednica
prof.dr. Branka Mozetič Vodopivec, članica
prof.dr. Iztok Arčon, član

Študijska komisija