Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Študij

Vinogradništvo in vinarstvo, I stopnja

Opis programa in predmetnik
Predavatelji na VŠVV

Informacije za študente

Diplomske naloge

Pravila in navodila za izdelavo dela in seznam tem:

Diplomske naloge

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Tutorstvo

Tutorstvo na VŠVV

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem. Beri naprej

Javna veljava

Na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo izvajamo javno veljavni visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo. Program je akreditiran pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Financiranje izvajanja programov

Redni študij je Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo brezplačen za vse državljane Republike Slovenije in držav članic EU. Program je vpisan v razvid visokošolskih zavodov (nacionalna evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.