Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Marketing vina: komunikacija, PR, organizacija dogodkov in obnašanje potrošnikov

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo I. stopnja

Cilji in kompetence

Namen predmeta je predstavitev situacije na področju komunikacije v vinarski branži z namenom boljšega poznavanja kupca vina.

Študentje morajo spoznati, da ne obstaja en sam vzorec obnašanja kupcev, da na obnašanje kupcev predvsem vplivajo demografski, geografski, generacijski in prihodkovni vplivi.

Predvsem pa morajo razumeti, da se je komunikacija pri prodaji vina spremenila iz tradicionalnega busines-to-business in business-to-consumer trženja spremenila v novi model, kjer ima kupec več moči in tudi različne potrebe: vse to vpliva na to kako potrošniško okolje vidi in uživa vina, vinske kleti in vinske regije.

Tradicija, nizka cena, kvaliteta vina niso več tiste točke v katerih lahko izstopate med drugimi, toda globoko poznavanje kupcev in nov načini trženja in komunikacijske veščine lahko doprinesejo k kompetitivni prednosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je znanje degustiranja vina in razumevanje osnovnih marketinških zakonitosti.

Vsebina

1 Uvod: elementi trženja vina (obnova)

2 Mednarodni kupci vina

Trendi v porabi vina

Kupec starega sveta (Francija, Italija, Slovenija)

Kupec novega sveta

Obnašanje kupcev in vzorci: generacijsk

Vloga prodaje

3 Kako komuniciramo z vinom

Proizvod in embalaža

B2B promocija (prodaja, v trgovinah, maloprodaja)

Odnosi z javnostjo v tradicionalnih medijih

Novi mediji: internet, socialni mediji, mobilni mediji

Dogodki in degustacije

Komunikacija in blagovna znamka

VAJE

Najti pravo informacijo

Primerjalne degustacije in primerjava cen

Analiza mednardnih publikacij o vinu

Pregled in analiza socialnih medijev in mobilnih aplikacij na področju vina

Obisk vinarjev/kleti z močno mednarodno prisotnostjo na trgu preko komunikacije

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Vpliv globalizacije v vinski industriji

Vloga novih akterjev (še posebej ne-evropejskih proizvajalcev)

Prepoznati vzorce porabe vina

Mednarodna prodaja vina

Povečana vloga blagovne znamke v primerjavi z tradicionalnimi vini z geografskim poreklom

Mednarodni trgi vina

Management in vloga strateškega in operacijskega trženja

Na osnovi segmentacije določiti objekt pozicioniranja in diferenciacije

Temeljna literatura in viri

Izročki predavanj/Slides

Articoles and websites

Resnick E., Wine Brands: Success Strategies for New Markets, New Consumers and New Trends, Palgrave Macmillan (2008)

Hall C.M. and Mitchell R., Wine Marketing. A practical guide, Butterworth-Heinemann, 2008

Wine Business International, Meininger’s Verlag (www.wine-business-international.com)

winebusiness.wordpress.com (in Italian)

Načini ocenjevanja

Prisotnost na predavanjih Delo v skupinah in udeleženost v diskusijah Izpit 10 % 40 % 50 %

Reference nosilca

Nosilec je višji predavatelj za področje Marketing na UNG/Higher lecturer for the field of Marketing at University of Nova Gorica

Publications of last 5 years/Lista publikacij zadnjih 5 let

Academic research – Conference papers

P.De Luca, G. Gallenti, P.Penco: “Nuovi clienti in nuovi mercati: il vino italiano in India”, in “Le relazioni tra innovazione e internazionalizzazione. Percorsi di ricerca e casi aziendali” (a cura di P.De Luca), Edizioni Università di Trieste, Trieste 2015.

P.De Luca, P.Penco: “The role of packaging in marketing communication: an explorative study of the Italian wine business”, 3rd International Wine Business & Marketing Conference, July 6-8, 2006, Montpellier (France)

Publications (Wine Industry management)

P.Penco, “Vini a basso contenuto alcoolico: moda o nuova frontiera?”, Il Corriere Vinicolo anno 87 n.12, April 21st, Editrice Unione Italiana Vini, 2014

P.Penco, “Mercato globale, una bussola per non sbagliare rotta”, Il Corriere Vinicolo anno 87 n.10, March 31th, Editrice Unione Italiana Vini, 2014

P.Penco, “30 blogger da tutto il mondo in FriuliVG”, Q.B. – Quanto Basta FVG, October 2011

P.Penco, “26 milioni di persone che cercano un motivo in più”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.28, July 11th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “For any further information”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.16/17, April 25th, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “E’ iniziata la Prosecco Decade”, Il Corriere Vinicolo anno 84 n.6, February 1st, Editrice Unione Italiana Vini, 2011

P.Penco, “Il mercato dei fine wines in tempo di frugality”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.45, November 15th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “UK – Off Trade: La promozione ammazza la curiosità”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “UK – On Trade: Al ristorante non gira”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.23, June 7th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Correrà come prima”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.22, May 31st, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Quando il marchio vuol dire fiducia”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.18, May 3rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Grande è bello? Forse non più”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Il nuovo passa dal verde”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Un’orma sempre più leggera”, Il Corriere Vinicolo anno 83 n.15, April 12th, Editrice Unione Italiana Vini, 2010

P.Penco, “Il valore dell’origine si riconosce a colpo d’occhio”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.12, March 23rd, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

P.Penco, “Vino e brand Italia – questione di lifestyle”, Il Corriere Vinicolo anno 82 n.4, January 26th, Editrice Unione Italiana Vini, 2009

Univerzitetna koda predmeta: 1VV319

Letnik: 3

Semester: 1/2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 15 ur
  • Samostojno delo: 70 ur
  • Druge oblike študija: 5 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleško

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, seminarske vaje, demonstracija praktičnih primerov, terenske vaje